JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

Direktes Deutsch to zestaw 6 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka niemieckiego przy użyciu DIRECT COMMUNICATION METHOD (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki podręcznikom Direktes Deutsch szybko zaczniesz posługiwać się językiem niemieckim i wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Direktes Deutsch to przede wszystkim przewrotne i nieoczywiste pytania, praktyczne i przydatne słownictwo, słówka stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, gramatyka podana w najprostszy i intuicyjny sposób, dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić materiał, rozwiązania do ćwiczeń, zestawienie słówek, opcjonalna ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz ćwiczyć niemiecki tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Direktes Deutsch Buch 4:
- poziom A2-B1
- liczba stron - 172

 

Zawartość gramatyczna:

 • wyrażanie zakazu i pozwolenia – konstrukcja Man darf es (nicht) machen (es ist verboten / erlaubt)
 • konstrukcje z zu, np. Es ist viel besser, …. zu ….
 • użycie solcher, solche, solches
 • porówniania aussehen wie
 • czasownik kennen lernen
 • konstrukcja z obwohl i trotzdem
 • czasowniki abnehmen / zunehmen
 • deklinacja rzeczowników słabych
 • zdania okolicznikowe celu – konstrukcja um …zu oraz damit
 • rekcja czasowników np. sich ärgern über
 • czasowniki zwrotne rozdzielnie złożone np. sich anstrengen
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków (regularne i nieregularne)
 • konstrukcje ebenso… wie, so …wie
 • konstrukcje immer besser oraz viel besser
 • powiedzenia i zwroty typu Übung macht den Meister
 • czas przeszły Präteritum – budowa i zastosowanie
 • czasowniki regularne i nieregularne
 • określanie zdarzeń minionych z użyciem wenn i als
 • różnice w użyciu wenn/als
 • rzeczowniki odprzymiotnikowe np. der Minderjährige
 • słowotwórstwo
 • konstrukcja ohne…zu
 • czas Perfekt – budowa i zastosowanie
 • trzy formy czasownika – wprowadzenie

Zawartość leksykalna:

 • wypadki samochodowe, przestępstwa drogowe i kary
 • obowiązki domowe
 • wypoczynek i relaks
 • ubrania, sposób ubierania się, wzory
 • biżuteria i ozdoby
 • określanie kształtów
 • zwierzęta, ogród zoologiczny
 • zdrowie cd., u lekarza, dolegliwości
 • wygląd, zagadnienia związana z wagą
 • zdrowe odżywianie, dieta
 • zdrowy tryb życia, sport
 • zakupy, rodzaje sklepów
 • porównywanie cen
 • wyrażanie preferencji
 • rzeki, morza, jeziora, góry i inne zagadnienia geograficzne
 • opowiadanie krótkich historii (z zastosowaniem narracji w czasie Präteritum
 • wyrażanie chęci zrobienia czegoś
 • hotel, wakacje, urlop
 • rezerwacja pokoju, rodzaje pokojów
 • przemyt i kary z tym związane
 • zwroty typu etwas Neues, etwas Gutes itd.
 • mówienie o tym, co robiliśmy w przeszłości

49.90 zł

pozostałe książki