DIRECT COMMUNICATION METHOD włoski 1 (poziom A1) to podręcznik do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka włoskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu założeń metody DCM oraz książek DIRECT COMMUNICATION METHOD szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręczniki DIRECT COMMUNICATION METHOD włoski to unowocześniona i rozszerzona wersja serii książek Italiano Diretto. Na chwilę obecną dostępna jest część 1 - DCM włoski 1. 

 

Zawartość gramatyczna:

 • zaimki osobowe w formie podmiotu
 • odmiana czasowników w czasie teraźniejszym – czasowniki regularne grupy 1, 2, 3
 • odmiana czasowników nieregularnych
 • odmiana czasowników zwrotnych
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym i pytającym
 • pytania otwarte i zamknięte
 • budowanie schematu pytań
 • konstrukcje ani… ani
 • rodzajnik nieokreślony w rodzaju męskim i żeńskim
 • rodzajnik nieokreślony i określony
 • tworzenie liczby mnogiej
 • rodzajnik określony w liczbie mnogiej
 • zastosowanie słów ktoś, coś, nikt, nic
 • zaimki osobowe w formie dopełnienia
 • przysłówki wyrażające częstotliwość zawsze, nigdy itd.
 • określanie umiejętności robienia czegoś – czasownik móc, umieć, potrafić
 • zdania typu lubię robić… - czasownik odmieniany i bezokolicznik w jednym zdaniu
 • przymiotnik jako przydawka i orzecznik
 • zaimki wskazujące ten, tamten w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • konstrukcja dopełniacza
 • określanie pory dnia i czynności wtedy wykonywanych
 • przysłówki
 • konstrukcja jest/są, znajduje/znajdują się
 • forma przymiotnika w liczbie mnogiej
 • rodzajnik nieokreślony i określony
 • rodzajnik określony w liczbie mnogiej
 • tworzenie liczby mnogiej
 • konstrukcja potrzebować – ho bisogno di itp.
 • konstrukcja być głodnym itp.
 • przyimek + rodzajnik

Zawartość leksykalna:

 • podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • frazy powitalne i pożegnalne
 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 • nazwy krajów, kontynentów, miast
 • nazywanie przedmiotów: co to jest?
 • narodowości
 • pory dnia i związane z nimi czynności
 • czynności cykliczne, wykonywane regularnie
 • języki, którymi mówisz, których się uczysz, które rozumiesz
 • liczby
 • podstawowe działania matematyczne
 • podawanie wieku i pytanie o wiek
 • mówienie o zawodzie, pracy, miejscu pracy
 • co lubisz robić, co uwielbiasz, czego nie znosisz
 • cechy charakteru
 • wyrażanie częstotliwości
 • opis przedmiotów i ludzi
 • nazwy posiłków
 • kolory
 • adres, numer telefonu
 • podawanie czasu
 • konstrukcje od…do
 • określanie sposobu robienia czegoś
 • określanie położenia
 • zainteresowania (muzyka, pizza, wino)
 • dni tygodnia
 • rodzina, członkowie rodziny, przyjaciele
 • wygląd zewnętrzny
 • środki komunikacji miejskiej
 • zakupy, sklep, sposoby płatności
 • określanie, za ile godzin coś się wydarzy

69.90 zł

pozostałe książki