JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

Direktes Deutsch to zestaw 6 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka niemieckiego przy użyciu DIRECT COMMUNICATION METHOD (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki podręcznikom Direktes Deutsch szybko zaczniesz posługiwać się językiem niemieckim i wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Direktes Deutsch to przede wszystkim przewrotne i nieoczywiste pytania, praktyczne i przydatne słownictwo, słówka stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, gramatyka podana w najprostszy i intuicyjny sposób, dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić materiał, rozwiązania do ćwiczeń, zestawienie słówek, opcjonalna ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz ćwiczyć niemiecki tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Direktes Deutsch Buch 3:
- poziom A2
- liczba stron - 162

 

Zawartość gramatyczna:

 • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
 • czasowniki modalne dürfen, sollen
 • czasowniki zwrotne
 • rozszerzenie możliwości wyrażania się np. auf eine Frage antworten = eine Frage beantworten
 • zwroty typu Ich habe Angst vor + Dativ
 • czasowniki typu einschlafen, schlafen gehen
 • pełna data
 • czasownik ziehen i jego znaczenia
 • czynności codzienne w wypowiedziach (m.in. w konstrukcjach z wenn)
 • konstrukcja Ich weiß nicht, ob… / Ich weiß nicht, wie du heißt
 • utrwalanie szyku w zdaniu podrzędnie złożonym (dass, weil, da)
 • słowa pytajne woran oraz odpowiedzi typu daran, darauf itd.
 • dopełniacz
 • zaimki wskazujące jeder, jede, jedes
 • czasowniki zwrotne cd.
 • końcówki przymiotnika po rodzajniku określonym / nieokreślonym / bez rodzajnika
 • konstrukcja Was für ein/eine?
 • czas przyszły Futur I – budowa i zastosowanie
 • zwroty typu diese Woche / nächste Woche
 • zwroty z es typu es wird dunkel
 • konstrukcja Ich möchte wissen, ob…
 • konstrukcja z zu, np. Es ist gut, Deutsch zu lernen

Zawartość leksykalna:

 • podróżowanie, rezerwacja
 • bank, konto, kredyt
 • mówienie o powinnościach i nakazach
 • wyrażanie pozwolenia lub jego braku
 • określanie ceny
 • mieszkanie, rodzaje domów
 • nazwy pomieszczeń w domu
 • określanie początku i końca danej czynności
 • rytm dnia, kolejność czynności
 • samochody
 • alergie i nałogi
 • zdrowie fizyczne i psychiczne
 • wyrażanie własnego osądu cd.
 • budowanie prostych historii i rozwijanie umiejętności narracji
 • materiały, z jakich coś zostało wykonane
 • ubrania, części garderoby
 • kultura i sztuka
 • określanie przynależności (z użyciem dopełniacza oraz przyimków)
 • rodzaje książek
 • mówienie o przyszłości z określeniem czasu
 • mówienie o zmianie stanu np. es wird dunkel

49.90 zł

pozostałe książki