JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD duński 1 (poziom A1) to podręcznik do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka duńskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręczniki DIRECT COMMUNICATION METHOD duński to unowocześniona i rozszerzona wersja serii książek Direkte Dansk.

 

Zawartość gramatyczna:

 • zaimki osobowe w formie podmiotu
 • odmiana czasowników w czasie teraźniejszym – czasowniki regularne i nieregularne
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • zasada pojedynczego przeczenia
 • szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym i pytającym
 • pytania otwarte i zamknięte
 • budowanie schematu pytań
 • konstrukcje też nie, ani… ani
 • rodzajnik nieokreślony w rodzaju wspólnym i nijakim
 • forma nieokreślona liczby pojedynczej rzeczowników
 • zaimki osobowe w formie dopełnienia
 • zastosowanie słów ktoś, coś
 • pytania z przyimkiem na końcu zdania
 • opis czynności, którą wykonujemy w danej chwili
 • przysłówki wyrażające częstotliwość: zawsze, nigdy itd.
 • nazwy podstawowych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przyimek, zaimek)
 • określanie umiejętności robienia czegoś – czasownik móc, umieć, potrafić
 • zdania typu Co to za książka? Jaki to rodzaj książki?
 • zdania typu lubię robić… - czasownik odmieniany i bezokolicznik w jednym zdaniu
 • czasowniki tro oraz synes
 • przymiotnik jako przydawka i orzecznik
 • forma określona liczby pojedynczej rzeczowników
 • zaimki wskazujące ten, ta, to
 • zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • konstrukcja dopełniacza Ingos telefon
 • określanie pory dnia i czynności wtedy wykonywanych
 • przymiotnik lille
 • przysłówki
 • forma nieokreślona liczby mnogiej rzeczowników
 • jakiś, jakaś, jakieś – pytania, przeczenia, zdania twierdzące
 • konstrukcja jest/są, znajduje/znajdują się
 • forma przymiotnika w liczbie mnogiej
 • forma określona liczby mnogiej rzeczowników

Zawartość leksykalna:

 • podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • frazy powitalne i pożegnalne
 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 • nazwy krajów, kontynentów, miast
 • nazywanie przedmiotów: Co to jest?
 • narodowości
 • pory dnia i związane z nimi czynności
 • czynności cykliczne, wykonywane regularnie
 • podstawowe czasowniki służące do określania czynności, którą wykonujesz właśnie teraz
 • języki, którymi mówisz, których się uczysz, które rozumiesz
 • liczby
 • podstawowe działania matematyczne
 • alfabet i literowanie
 • wyrażanie prośby o tłumaczenie
 • podawanie wieku i pytanie o wiek
 • mówienie o zawodzie, pracy, miejscu pracy
 • stan cywilny
 • nazwy podstawowych artykułów spożywczych
 • co lubisz robić, co uwielbiasz, czego nie znosisz
 • cechy charakteru
 • wyrażanie częstotliwości
 • sposoby spędzania czasu wolnego
 • opis przedmiotów i ludzi
 • kolory
 • adres, numer telefonu
 • podawanie czasu
 • konstrukcje od…do
 • posiłki
 • określanie sposobu robienia czegoś
 • określanie położenia
 • zainteresowania
 • dni tygodnia
 • rodzina, członkowie rodziny, przyjaciele
 • wygląd zewnętrzny

69.90 zł

pozostałe książki