JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

Direktes Deutsch to zestaw 6 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka niemieckiego przy użyciu DIRECT COMMUNICATION METHOD (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki podręcznikom Direktes Deutsch szybko zaczniesz posługiwać się językiem niemieckim i wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Direktes Deutsch to przede wszystkim przewrotne i nieoczywiste pytania, praktyczne i przydatne słownictwo, słówka stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, gramatyka podana w najprostszy i intuicyjny sposób, dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić materiał, rozwiązania do ćwiczeń, zestawienie słówek, opcjonalna ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz ćwiczyć niemiecki tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Direktes Deutsch Buch 1:
- poziom A1
- liczba stron - 154

 

Zawartość gramatyczna:

 • odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
 • końcówki czasownika
 • zaimki osobowe
 • pytania otwarte: Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst du?
 • pytania zamknięte: Fragst du mich?
 • kolejność wyrazów w zdaniu
 • nazywanie przedmiotów i osób: Was ist das? Wer ist das?
 • rodzajnik nieokreślony i określony
 • rodzaj męski, żeński i nijaki
 • przeczenia nein, nicht, kein
 • budowanie schematu pytań
 • opis przedmiotów – różnice w użyciu rodzajnika nieokreślonego i określonego
 • konstrukcja weder …noch
 • słowo pytające warum i odpowiedź z użyciem denn (zachowanie szyku prostego)
 • zaimki osobowe w bierniku
 • zaimki osobowe w celowniku, pytania typu: Mit wem spreche ich?
 • określanie położenia: sitzen, stehen
 • liczby 1 – 20
 • podstawowe działania matematyczne
 • czasownik mögen
 • konstrukcja z czasownikiem mögen
 • liczby od 20 w górę
 • dzielenie i mnożenie
 • konstrukcja Ich finde (dich nett)
 • rzeczownik w bierniku, np. Ich habe einen Kugelschreiber.
 • liczba mnoga rzeczownika
 • konstrukcja es gibt + Akkusativ
 • alfabet i literowanie
 • zaimki dzierżawcze
 • zaimki dzierżawcze w bierniku
 • określanie czasu, dokładnej godziny
 • pytanie Wessen?
 • rzeczownik w celowniku
 • określanie położenia, np. auf dem Tisch
 • pytania typu Wovon / Von wem sprechen wir?

Zawartość leksykalna:

 • frazy powitalne i pożegnalne
 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 • podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, skąd pochodzisz
 • podawanie miejsca zamieszkania
 • podstawowe pytania – Wer ist das? Was ist das?
 • podawanie miejsca przebywania w danym momencie hier, dort itd.
 • określanie czynności wykonywanej w momencie mówienia
 • podawania powodu robienia czegoś
 • opis czynności chętnie/niechętnie wykonywanych
 • mówienie, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • zawód
 • zadawanie pytań z przyimkami
 • odróżnieanie pytań otwartych i zamkniętych oraz odpowiedzi
 • liczenie, podawanie liczb
 • stan cywilny
 • podstawowe cechy charakteru
 • określanie stanu
 • pytanie o wiek i podawanie wieku
 • opis najbliższego otoczenia – co widzimy, słyszymy itd.
 • opis pomieszczenia z wyszczególnieniem ilości sztuk elementów wyposażenia
 • reakcja na niezrozumienie i prośba o przeliterowanie
 • opis przedmiotów – kolory, wielkość itd.
 • określanie swojego stosunku do czegoś np. ciekawy, nudny itd.
 • określanie przynależności, własności – mój, twój itd.
 • określanie czasu na zegarku – krótkie opowiadanka
 • określanie położenia – auf, unter itd.
 • mówienie o szczęściu, pechu itp.

49.90 zł

pozostałe książki