JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski (DCM angielski) to seria podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka angielskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 3 (poziom A2/B1) dostępny jest razem ze ścieżką dźwiękową.

 

Zawartość gramatyczna:

 • czas present perfect – trzy formy czasownika, cd.
 • zdania czasowe z until, before, as soon as np. We will not wait until he comes.
 • konstrukcje typu it is, they are + adjective + to-infinitive – ciąg dalszy
 • czas present perfect – zastosowanie z użyciem so far, so far this week itd.
 • typical of, apply for – stosowanie właściwych przyimków
 • czas present perfect – określanie rezultatów wykonanych czynności
 • konstrukcja remind sb to do sth
 • konstrukcje preposition + gerund, np. experienced in doing something – ciąg dalszy
 • konstrukcja it makes me think, it makes me feel better itd.
 • różnice w użyciu she has gone oraz she is gone
 • czas present perfect – opis czynności wykonanych ostatnio bez określania dokładnego czasu
 • konstrukcja It’s the first time I’ve been here
 • konstrukcje it seems to me / it appears to me
 • zwrot either … or
 • konstrukcje expect sb to do sth, make sb do sth
 • stosowanie either, neither oraz none
 • likely / unlikely – wyrażanie prawdopodobieństwa
 • czas present perfect – użycie słów yet, already
 • zdania względne, konstrukcja the thing that = what
 • konstrukcja it takes (20 minutes) to do sth
 • znaczenie i właściwe użycie słowa unless
 • różnice między excited oraz exciting
 • różnice w stosowaniu present perfect oraz past simple – ciąg dalszy
 • czas present perfect – użycie for oraz since
 • określanie powinności, sugestii – czasownik should
 • różnice w formach czasowników lie (kłamać), lie (leżeć), lay (kłaść)
 • udzielanie rad – użycie should oraz must
 • czasownik ought to
 • pytanie o pozwolenie – czasownik may
 • wyrażanie przypuszczenia – czasownik might (forma przeszła czasownika may)
 • konstrukcja want sb to do sth
 • tryb rozkazujący
 • konstrukcja stop/quit/start doing sth
 • konstrukcja tell / ask sb to do sth
 • tryb rozkazujący z użyciem let
 • określanie grupy osób, np. the young, the good
 • zapach, smak + przymiotnik, np. it smells good
 • konstrukcja used to do sth – opisywanie nawyków z przeszłości
 • konstrukcja order sb to do sth
 • wyrażanie zdolności, umiejętności – be able/unable to do sth, manage to do sth
 • czas past continuous – wprowadzenie i zastosowanie
 • czas past continuous oraz past simple – zastosowanie i różnice
 • pytania zależne np. Can you tell me if she works as a policewoman?
 • czas future continuous – wprowadzenie i zastosowanie
 • would dla wyrażania przypuszczeń
 • drugi okres (tryb) warunkowy – second conditional
 • pierwszy i drugi okres warunkowy – różnice
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – przypomnienie i rozszerzenia zagadnienia
 • różnice między few oraz a few, little oraz a little
 • konstrukcja had better
 • zwroty I would rather, I would prefer
 • użycie słowa hardly
 • despite oraz in spite of
 • strona bierna – passive voice (wszystkie wprowadzone formy czasowe)
 • krótkie reakcje w formie pytań - comment tags: I like her. Do you? I think she’s conceited.
 • strona bierna z czasownikami modalnymi
 • konstrukcja in order to
 • czas present simple dla określania przyszłości
 • konstrukcja the …, the…. (im… tym…)
 • zwroty typu „nieprawdaż, prawda, czyż nie” – question tags
 • czas present perfect continuous – wprowadzenie

Zawartość leksykalna:

 • poszukiwanie pracy
 • opis osób, wyglądu i charakteru – ciąg dalszy
 • zagadnienia związane z prawem i polityką
 • rodzaje zwierząt – ciag dalszy
 • hobby – kolekcjonowanie, uprawianie sportu
 • mówienie o rzeczach zrobionych w konkretnym czasie w przeszłości oraz o rzeczach zrobionych ostatnio, w czasie nieokreślonym dokładnie
 • argumentowanie i uzasadnianie własnych opinii
 • wyrażanie próśb, rozkazów, poleceń
 • podziękowania
 • zwroty idiomatyczne, np. I wasn’t born yesterday.
 • zwroty i rozwijanie słownictwa związanego z życiem codziennym – ubrania, selfie itp.
 • zagadnienia zdrowotne – alergie, służba zdrowia, choroba
 • właściwe wyrażanie domniemań i przypuszczeń, prawdopodobieństwa
 • finanse – ceny, zakupy, płynność finansowa, wygrana na loterii
 • określanie, ile czasu zajmuje zrobienie czegoś
 • ruch uliczny w mieście
 • zakłopotanie, szok, zaskoczenie, namiętność – określanie stanów
 • fakt i opinia – sposoby ich wypowiadania
 • praca biurowa
 • określanie zobowiązań prywatnych i zawodowych
 • mówienie o czynnościach nawykowych wykonywanych w przeszłości
 • doradzanie i odradzanie
 • skromna dawka zagadnień metafizycznych – niebo, piekło, anioł, diabeł itd.
 • świętowanie rocznic i jubileuszy, przygotowanie przyjęcia i problemy z nim związane
 • określanie smaków, zapachów itp.
 • materiały, z których wykonano daną rzecz
 • nazwy sklepów i towarów – ciąg dalszy
 • instrumenty muzyczne
 • śmieciowe jedzenie, niezdrowy tryb życia
 • umiejętność mówienia o rzeczach, które robiliśmy jednocześnie w przeszłości lub które będziemy robić jednocześnie w przyszłości
 • relacjonowanie wydarzeń w sposób interesujący dla słuchacza/odbiorcy
 • przestępczość, przestępstwo, przestępca, policja
 • wyrażanie przypuszczeń
 • gdybanie – If I had a car, I would go to Greece.
 • odrobina matematyki – kształty figure, proste działania algebraiczne
 • pomieszczenia w domu, wielkość domu, mieszkania itp.
 • kierunek góra-dół, na górze, na dole
 • czynności wokół domu, w gospodarstwie domowym
 • życie na wsi i w mieście – wskazywanie podobieństw i różnic
 • dokonywanie wyborów i uzasadnianie decyzji
 • rynek nieruchomości, rodzaje domów
 • świat reklamy
 • czynności wykonane celowo i przez przypadek
 • praca biurowa – problemy interpersonalne
 • stosunki międzyludzkie w dobie tzw. mediów społecznościowych
 • wyrażania zaskoczenia, niedowierzania z użyciem comment tags
 • czasowniki modalne nadające wypowiedzi łagodniejszy charakter
 • ekologia – silniki samochodowe, ochrona planety i środowiska, efekt cieplarniany
 • tematy tabu, choroba psychiczna
 • wizyta u lekarza
 • sugerowanie odpowiedzi z użyciem question tags
 • określanie, jak długo wykonujemy daną czynność z użyciem czasu present perfect continuous

69.90 zł

pozostałe książki