DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański to seria podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka hiszpańskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręcznik DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański 2 (poziom A1/A2) jest dostępny. ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA do podręcznika będzie dostępna w późniejszym terminie.

 

 

 

Zawartość gramatyczna:

 • desde i desde hace – określanie długości trwania czynności
 • określanie częstotliwości cd. ¿Cada cuanto?
 • konstrukcja aprender a hacer algo
 • czasownik deber – powinność, przymus
 • wyjaśnianie przyczyn por eso, así que, aunque
 • konstrukcja ir a hacer algo
 • konstrukcja pensar hacer algo
 • konstrukcja ir a hacer algo + czasowniki zwrotne
 • czasownik irse
 • konstrukcja me molesta
 • czasowniki molestar, parecer
 • zwroty typu hacer algo que hacer
 • duże liczby – od 100
 • podawanie dat
 • czas teraźniejszy ciągły – czynności wykonywane teraz
 • imiesłów czynny gerundio – budowa, tworzenie, zastosowanie
 • czas teraźniejszy ciągły – czasowniki zwrotne
 • użycie słowa mientras
 • czasownik soler – mówienie o czynnościach zwyczajowych
 • czas pretérito perfecto – budowa i różne zastosowania
 • czas pretérito perfecto – czasowniki regularne i nieregularne
 • zastosowanie pretérito perfecto dla określania czynności, które właśnie się wydarzyły
 • czas pretérito perfecto oraz związane z nim ya, todavía, aún
 • czas pretérito perfecto – mówienie o doświadczeniach życiowych
 • forma bezosobowa se puede, se vive itd.
 • czas pretérito perfecto czasowników zwrotnych
 • konstrukcja hay que
 • czasowniki pedir, poner, poder
 • konstrukcja intentar + infinitivo
 • dopełnienie bliższe, zaimki dopełnienia bliższego
 • zaimki dopełnienia bliższego + czasowniki modalne
 • zaimki dopełnienia bliższego + czynności wykonywane właśnie teraz
 • zjawisko powtarzania zaimków w zdaniu
 • dopełnienie dalsze, zaimki dopełnienia dalszego
 • zaimki dopełnienia dalszego + czasowniki modalne
 • zaimki dopełnienia dalszego + czynności wykonywane właśnie teraz
 • czasowniki dar, traer, regalar, robar
 • konstrukcja me gustaría
 • czasownik parecer
 • konstrukcja a mí me parece
 • zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków – stopień wyższy i najwyższy
 • użycie słowa tan
 • tanto, tanta, tantos, tantas + rzeczownik
 • przymiotniki z przyimkiem np. contento de
 • czasowniki z przyimkiem np. enamorarse de alguien
 • czas przeszły pretérito indefinido – budowa i zastosowanie
 • czas pretérito indefinido – czasowniki regularne i nieregularne
 • określenia czasowe el año pasado, anoche etc.
 • czas pretérito indefinido – czasowniki zwrotne

Zawartość leksykalna:

 • przedstawianie się – podawanie danych osobowych, krótki opis siebie (rozwinięcie)
 • określanie, czy coś jest łatwe czy trudne (es fácil hablar español)
 • określanie poziomu zaawansowania umiejętności
 • cechy charakteru – ciąg dalszy
 • dom, mieszkanie – opis, rodzaje pomieszczeń
 • mówienie o tym, co nam przeszkadza
 • przedmioty szkolne
 • podstawowe działania matematyczne
 • urodziny, szczególne dni w ciągu roku
 • pytanie o cenę i jej podawanie
 • sposoby płatności
 • ceny – wzrost, spadek, jakość towarów
 • waluta
 • mówienie o czynnościach wykonywanych w momencie mówienia
 • mówienie o czynnościach zwyczajowych – suelo dormir mucho
 • sport i gra na instrumentach
 • biznes, praca
 • rodzaje sklepów
 • określanie sposobu, jak coś robimy (konstrukcja aprendo español escuchando la radio)
 • wygląd zewnętrzny, części ciała
 • zarobki
 • jedzenie, picie, posiłki
 • zwroty typu terca como una mula
 • wykrzyknienia hombre, mujer, chico, chica
 • wyrażanie pragnień – me gustaría
 • ogólne sprawy geograficzne i astronomiczne
 • klimat, pogoda, zmiany
 • rodzaje filmów, książek
 • czynności rutynowe
 • obowiązki, powinności zawodowe i prywatne
 • doradzanie, dawanie wskazówek
 • rekomendacje, polecanie komuś czegoś
 • nowoczesne technologie, internet, maile, smsy, blogi
 • media społecznościowe, rzeczywistość wirtualna, życie w dobie internetu
 • uzależnienie od internetu, komunikacja międzyludzka
 • podawanie wzrostu, wagi, kolor oczu, włosów
 • porównywanie osób i rzeczy
 • kierunki geograficzne i położenie
 • wygląd i cechy charakteru (cd.)
 • zakupy, rodzaje sklepów, moda
 • wydawanie i oszczędzanie pieniędzy, czasu
 • zawartość kieszeni i torebek
 • pogoda, klimat, zmiany klimatyczne
 • środki transportu – rozwinięcie
 • komputery i sprzęt pokrewny
 • mówienie o przyszłości ir a hacer algo
 • rozrywki rodzinne – mecz, wakacje
 • mówienie o doświadczeniach życiowych (pretérito perfecto)
 • mówienie o czynnościach wykonanych w zamkniętym etapie w przeszłości

pozostałe książki