JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański to seria 5 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka hiszpańskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręcznik DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański 2 (poziom A1/A2) już w sprzedaży.

 

 

 

Zawartość gramatyczna:

 • określanie częstotliwości ¿Con qué frecuencia?
 • przysłówki określające częstotliwość
 • określanie pory dnia i czynności wtedy wykonywanych
 • kolejność wykonywania czynności
 • alfabet i literowanie
 • solo, sola, solos, solas + rzeczownik
 • algún / ningún – zastosowanie
 • ningún / ninguno – różnice w użyciu
 • ser guapo / estar guapo – różnice znaczeniowe
 • czasownik ir
 • frazy por la mañana, de la mañana, los domingos itd.
 • określenia grup ludzi los chismosos, los trabajadores itd.
 • czasownik poder
 • konstrukcja porque/como
 • wyrażanie konieczności tener que, necesitar
 • konstrukcje antes de hacer algo / después de hacer algo
 • określanie czasu i pory dnia oraz nocy
 • czasowniki salir, volver, entrar, venir, llegar + przyimki
 • czasowniki zwrotne levantarse, acostarse itd.
 • czasowniki zwrotne z czasownikami modalnymi
 • określanie pory roku i miesiąca
 • liczebniki porządkowe 1-12
 • konstrukcja para/a + infinitivo
 • demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas + rzeczownik
 • desde oraz desde hace – określanie długości trwania czynności
 • określanie częstotliwości cd. ¿Cada cuánto?
 • konstrukcja aprender a hacer algo
 • czasownik deber – powinność, przymus
 • czasownik preferir algo a algo
 • wyjaśnianie przyczyn por eso, así que, aunque
 • zwroty tener ganas de hacer algo / apetecer
 • konstrukcja ir a hacer algo
 • konstrukcja pensar hacer algo
 • konstrukcja ir a hacer algo + czasowniki zwrotne
 • konstrukcja al + verbo
 • użycie słowa mientras oraz konstrukcji al + verbo
 • zwroty typu hacer algo que hacer
 • czas teraźniejszy ciągły – czynności wykonywane teraz
 • imiesłów czynny gerundio – budowa, tworzenie, zastosowanie
 • czas teraźniejszy ciągły – czasowniki zwrotne
 • użycie gerundio w celu opisania sposobu wykonywania czynności
 • czasownik soler – mówienie o czynnościach zwyczajowych
 • czas pretérito perfecto – budowa i podstawowe zastosowanie
 • czas pretérito perfecto – czasowniki regularne i nieregularne
 • imiesłów bierny participio

Zawartość leksykalna:

 • przedstawianie się – podawanie danych osobowych, krótki opis siebie cd.
 • adres mailowy
 • podawanie czasu
 • konstrukcje czasowe od…do
 • wyrażanie częstotliwości (cada mañana, todos los días)
 • posiłki i pory ich spożywania
 • wolny czas i sposoby jego spędzania
 • uzasadnianie i wyjaśnianie (porque/como)
 • napoje, naczynia, określanie ilości
 • określanie położenia cd.
 • zainteresowania, pasje, hobby i czynności z tym związane
 • dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • środki komunikacji miejskiej, dojazd do pracy
 • frazy związane z przemieszczaniem się (m.in. caminar por el parque)
 • życie z mieście – codzienne kłopoty komunikacyjne
 • sposoby spędzania czasu wolnego
 • sport i możliwości uprawiania, gry zespołowe
 • opisywanie pogody
 • urlop – miejsca i sposoby odpoczywania
 • jedzenie i napoje
 • zwroty terca como una mula itp.
 • wykrzyknienia hombre, mujer, chico, chica
 • hobby – sport, muzyka, podróżowanie
 • opisywanie czynności codziennych i przebiegu dnia
 • pory dnia i związane z nimi czynności
 • liczby (liczebniki porządkowe)
 • alfabet i literowanie
 • nowoczesne technologie, internet, maile, smsy, blogi
 • media społecznościowe, rzeczywistość wirtualna, życie w dobie internetu
 • uzależnienie od internetu, komunikacja międzyludzka
 • określanie poziomu zaawansowania umiejętności
 • cechy charakteru – ciąg dalszy
 • wyrażanie zamiaru, planowanie działań przyszłych
 • dom, mieszkanie – opis, rodzaje pomieszczeń
 • mówienie o czynnościach wykonywanych w momencie mówienia
 • praca i jej brak cd.
 • rozrywki rodzinne – mecz, wakacje
 • określanie sposobu, jak coś robimy (konstrukcja aprendo español escuchando la radio)
 • mówienie o czynnościach wykonanych ostatnio i w trwającym okresie czasu

69.90 zł

pozostałe książki