JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

Direktes Deutsch to zestaw 6 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka niemieckiego przy użyciu DIRECT COMMUNICATION METHOD (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki podręcznikom Direktes Deutsch szybko zaczniesz posługiwać się językiem niemieckim i wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Direktes Deutsch to przede wszystkim przewrotne i nieoczywiste pytania, praktyczne i przydatne słownictwo, słówka stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, gramatyka podana w najprostszy i intuicyjny sposób, dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić materiał, rozwiązania do ćwiczeń, zestawienie słówek, opcjonalna ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz ćwiczyć niemiecki tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Direktes Deutsch Buch 2:
- poziom A1-A2
- liczba stron - 164

 

Zawartość gramatyczna:

 • czasownik gern haben + Akkusativ
 • synonimy i antonimy, określanie przeciwieństw
 • następstwo czynności: zuerst, danach
 • czasowniki rozdzielnie złożone aufmachen, zumachen
 • czasownik können
 • odmiana czasowników z przegłosem, np. fahren
 • konstrukcja sowohl…als auch
 • szyk końcowy w zdaniach typu Ich frage, wo du wohnst.
 • powtarzanie pytania w formie pytania zależnego
 • zaimki wskazujące dieser, diese, dieses
 • data
 • określenia der nächste, der vorige, war
 • liczebniki główne i porządkowe der / die / das erste itd.
 • przyimek z rzeczownikiem – am Dienstag itd.
 • określanie pory dnia
 • kontynuacja odmiany czasownika ze zmianą głoski, np. treffen
 • szyk końcowy w zdaniach z wenn
 • konstrukcje z es, np. es blitzt (zjawiska pogodowe)
 • określanie częstotliwości
 • czasowniki modalne müssen, wollen, mögen (möchte)
 • rozszerzenie zagadnienia konstrukcji z czasownikiem modalnym
 • przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem, np. Ich hänge das Bild an die Wand. – Das Bild hängt an der Wand.
 • czasowniki ruch-położenie, m.in. legen / liegen
 • konstrukcja bezosobowa man
 • konstrukcje bezokolicznikowe ich lerne tanzen, ich sehe ihn kommen

Zawartość leksykalna:

 • podstawowy opis osób i rzeczy, które lubimy robić – cd.
 • języki – cd.
 • określanie, czy coś jest poprawne czy błędne
 • co uwielbiamy, a czego nienawidzimy robić
 • członkowie rodziny – wujek, ciocia itd.
 • mówienie o umiejętności robienia czegoś
 • mówienie o ludziach o różnym temperamencie – flegmatyczny, energiczny itd.
 • sporty drużynowe – siatkówka, koszykówka itd.
 • muzyka, gra na instrumentach oraz problemy z tym związane
 • części ciała oraz ich podstawowe funkcje
 • pory roku
 • miesiące; określanie, kiedy który miesiąc następuje
 • dni tygodnia
 • podawanie pory dnia, tygodnia itd.
 • podstawowe czynności wykonywane każdego dnia
 • mówienie o telewizji
 • wyrażanie uwarunkowania – Wenn ich Zeit habe, gehe ich spazieren.
 • głodny, spragniony – co wtedy zrobić
 • pogoda – opis
 • planety
 • kontynenty
 • pragnienia, przymus – müssen, wollen, mögen (möchte)
 • kierunki świata
 • narodowości
 • położenie krajów i kontynentów
 • zmiana położenia
 • umeblowanie pomieszczenia
 • zarabianie pieniędzy
 • mówienie „ogólne“, typu trzeba, robi się itd.

49.90 zł

pozostałe książki