JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański to seria 5 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka hiszpańskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręcznik DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański 3 (poziom A2) już w sprzedaży.

 

 

 

Zawartość gramatyczna:

 • czas pretérito perfecto – pozostałe zastosowania
 • zastosowanie pretérito perfecto dla określania czynności, które właśnie się wydarzyły
 • czas pretérito perfecto oraz związane z nim ya, todavía, aún
 • czas pretérito perfecto – mówienie o doświadczeniach życiowych
 • forma bezosobowa se puede, se vive itd.
 • czas pretérito perfecto z czasownikami zwrotnymi
 • zwrot hace un rato
 • konstrukcja hay que
 • czasowniki pedir, poner, poder
 • konstrukcja intentar + infinitivo
 • dopełnienie bliższe, zaimki dopełnienia bliższego
 • zaimki dopełnienia bliższego + czasowniki modalne
 • zaimki dopełnienia bliższego + czynności wykonywane właśnie teraz
 • zjawisko powtarzania zaimków w zdaniu
 • dopełnienie dalsze, zaimki dopełnienia dalszego
 • zaimki dopełnienia dalszego + czasowniki modalne
 • zaimki dopełnienia dalszego + czynności wykonywane właśnie teraz
 • czasownik dar, traer, regalar, robar
 • zwroty związane z czasownikiem dar
 • zwrot se me ha olvidado
 • konstrukcja me gustaría
 • czasownik parecer
 • konstrukcja a mí me parece
 • zwrot me toca a mí
 • czasownik irse
 • konstrukcja me molesta
 • czasownik molestar
 • duże liczby – od 100
 • podawanie dat
 • zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków – stopień wyższy i najwyższy
 • użycie słowa tan
 • tanto, tanta, tantos, tantas + rzeczownik
 • przymiotniki z przyimkiem np. contento de
 • czasowniki z przyimkiem np. enamorarse de alguien
 • czas przeszły pretérito indefinido – budowa i zastosowanie
 • czas pretérito indefinido – czasowniki regularne i nieregularne
 • określenia czasowe el año pasado, anoche etc.

Zawartość leksykalna:

 • czynności wykonywane ostatnio
 • sposoby płatności
 • wydawanie i oszczędzanie pieniędzy, czasu
 • owoce, warzywa i inne składniki żywieniowe
 • biznes i czynności związane z prowadzeniem firmy
 • określanie położenia – na wschodzie, na zachodzie itd.
 • planety, ogólne sprawy geograficzne i astronomiczne
 • kierunki geograficzne i położenie
 • rodzaje powieści, filmów, książek
 • sprzęty gospodarstwa domowego, maszyny biurowe
 • gra na instrumentach
 • pytanie o cenę i jej podawanie
 • ceny – wzrost, spadek, jakość towarów
 • waluta, zarobki
 • cechy charakteru cd.
 • dom, mieszkanie cd.
 • przedmioty szkolne
 • podstawowe działania matematyczne
 • urodziny, szczególne dni w ciągu roku
 • podawanie daty
 • wygląd zewnętrzny, części ciała
 • czynności rutynowe
 • obowiązki, powinności zawodowe i prywatne
 • zawody cd.
 • wyrażanie pragnień – me gustaría
 • mówienie, że mamy czegoś dość estar harto de algo
 • mówienie, że robimy coś coraz lepiej cada vez mejor
 • praca – rozmowa kwalifikacyjna, strój
 • mówienie o tym, co nam przeszkadza
 • doradzanie, dawanie wskazówek
 • rekomendacje, polecanie komuś czegoś
 • podawanie wzrostu, wagi, kolor oczu, włosów
 • jednostki miar i wag
 • porównywanie osób i rzeczy
 • wygląd i cechy charakteru (cd.)
 • zakupy, rodzaje sklepów, moda
 • zawartość kieszeni i torebek
 • pogoda, klimat, zmiany klimatyczne
 • środki transportu cd.
 • komputery i sprzęt pokrewny
 • mówienie o doświadczeniach życiowych
 • mówienie o czynnościach wykonanych w zamkniętym etapie w przeszłości

69.90 zł

pozostałe książki