JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski (DCM angielski) to seria podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka angielskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

DIRECT COMMUNICATION METHOD angielski 1 (poziom A1) dostępny jest razem ze ścieżką dźwiękową. 

 

Zawartość gramatyczna:

 • zaimki osobowe w formie podmiotu
 • odmiana czasownik to be
 • formy skrócone/ściągnięte
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • zasada pojedynczego przeczenia
 • szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym i pytającym
 • pytania otwarte i zamknięte
 • budowanie schematu pytań
 • czas teraźniejszy ciągły
 • zaimki osobowe w formie dopełnienia
 • czasowniki z przyimkiem np. talk to, talk about, listen to, look at, wait for.
 • pytania z przyimkiem na końcu zdania
 • some, any, something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody – pytania, przeczenia, zdania twierdzące
 • konstrukcje też nie, ani… ani
 • przedimek nieokreślony a / an
 • przedimek określony the
 • przymiotniki dzierżawcze (zaimki dzierżawcze przymiotne)
 • czasownik to have got
 • konstrukcja both… and (zarówno … jak i)
 • dopełniacz saksoński (saxon genitive)
 • zaimki wskazujące ten, ta, to; ci, tamci, te, tamte
 • konstrukcja What’s she like?
 • przysłówki wyrażające częstotliwość zawsze, nigdy itd.
 • przymiotnik w formie przydawki i orzecznika
 • zdania typu Co to za książka? Jaki to rodzaj książki?
 • różnice między brytyjską i amerykańską odmianą angielskiego
 • określanie umiejętności robienia czegoś – czasownik móc, umieć, potrafić
 • liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
 • konstrukcja jest/są, znajduje/znajdują się
 • zwroty I can see you, I can hear you
 • this one, that one, these ones, those ones
 • nazwy podstawowych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przyimek, zaimek)
 • many, much, a lot, a lot of, few
 • czas teraźnieszy prosty (present simple)
 • odmiana czasowników w present simple – czasowniki regularne i nieregularne
 • odmiana czasowników w czasie present simple w 3. osobie liczby pojedynczej
 • tworzenie pytań i przeczeń w czasie present simple
 • zwroty me too / me neither
 • przysłówki określające częstotliwość w czasie present simple
 • pytania o podmiot
 • przymiotnik z przyimkiem good at, afraid of, fond of, interested in itd.
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • frazy in the morning, at 5 o’clock, on Monday, by car itd.
 • określanie pory dnia i czynności wtedy wykonywanych
 • kolejność wykonywania czynności first, then, after that itd.
 • określanie częstotliwości – how often?
 • rzeczownik odczasownikowy gerund
 • I like / prefer / love / hate doing something
 • I like to do something i I like doing something
 • I would like + infinitive
 • czasownik want
 • alfabet i literowanie

Zawartość leksykalna:

 • podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • frazy powitalne i pożegnalne
 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 • nazwy krajów, kontynentów, miast
 • nazywanie przedmiotów: Co to jest?
 • narodowości
 • pory dnia i związane z nimi czynności
 • czynności cykliczne, wykonywane regularnie
 • podstawowe czasowniki służące do określania czynności, którą wykonujesz właśnie teraz
 • języki, którymi mówisz, których się uczysz, które rozumiesz
 • liczby
 • podstawowe działania matematyczne
 • alfabet i literowanie
 • wyrażanie prośby o tłumaczenie
 • podawanie wieku i pytanie o wiek
 • mówienie o zawodzie, pracy, miejscu pracy
 • stan cywilny
 • nazwy podstawowych artykułów spożywczych
 • co lubisz robić, co uwielbiasz, czego nie znosisz
 • umiejętności – co umiesz, czego nie potrafisz robić
 • cechy charakteru
 • wyrażanie częstotliwości
 • opis przedmiotów – wygląd
 • opis ludzi – cechy charakteru
 • kolory
 • adres, adres mailowy, numer telefonu
 • podawanie czasu
 • konstrukcje od…do
 • posiłki
 • określanie położenia
 • zainteresowania
 • dni tygodnia
 • rodzina, członkowie rodziny, przyjaciele
 • środki komunikacji miejskiej, dojazd do pracy
 • sposoby spędzania czasu wolnego

69.90 zł

pozostałe książki