DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański to seria podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka hiszpańskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręcznik DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański 1 (poziom A1) jest dostępny. ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA do podręcznika będzie dostępna w późniejszym terminie.

 

 

 

Zawartość gramatyczna:

 • zaimki osobowe w formie podmiotu
 • odmiana czasowników ser oraz estar
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym i pytającym
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • pytania otwarte i zamknięte
 • budowanie schematu pytań
 • pytania otwarte i zamknięte
 • konstrukcja ni… ni (ani … ani)
 • czasowniki regularne zakończone na -ar, -er, -ir
 • czasowniki nieregularne (tener, saber, volver itd.)
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym w trybie indicativo
 • czasowniki z przyimkiem np. hablar de, trabajar con, ayudar a alguien itd.
 • podstawowe części mowy i ich funkcje (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek)
 • przymiotniki w rodzaju męskim i żeńskim
 • rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego
 • rodzajnik nieokreślony un / una, unos / unas
 • rodzajnik określony el / la, los, / las
 • określanie przynależności np. el coche de Juan
 • przymiotniki dzierżawcze (zaimki dzierżawcze przymiotne) mi, tu itd.
 • zaimki wskazujące ten, ta, to; ci, tamci, te, tamte
 • algo, alguien, nada, nadie w pytaniach, przeczeniach i zdaniach twierdzących
 • liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
 • zdania typu Co to za książka? Jaki to rodzaj książki?
 • zastosowanie pytań typu ¿Cómo eres? oraz ¿Cómo estás?
 • konstrukcja hay (jest/są, znajduje/znajdują się)
 • przysłówki wyrażające częstotliwość: siempre, nunca itd.
 • przymiotnik w formie przydawki i orzecznika
 • określanie umiejętności robienia czegoś – czasownik saber
 • określanie pory dnia i czynności wtedy wykonywanych
 • kolejność wykonywania czynności 
 • określanie częstotliwości (frecuencia)
 • czasownik querer
 • alfabet i literowanie
 • konstrukcja me gusta / me encanta + rzeczownik / czasownik
 • cuánto, cuánta, cuántos, cuántas + rzeczownik
 • mucho, mucha, muchos, muchas + rzeczownik
 • otro, otra, otros, otras + rzeczownik
 • solo, sola, solos, solas + rzeczownik
 • todo, toda, todos, todas + rzeczownik
 • demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas + rzeczownik
 • gran / grande – różnice w zastosowaniu
 • zaimki osobowe z przyimkiem con, de, sin
 • określanie położenia
 • wyrażanie przypadków w języku hiszpańskim – esperar a alguien, amar a alguien itd.
 • hay (haber), estar, ser – podobieństwa, różnice, zastosowanie
 • algún / ningún – zastosowanie
 • ser guapo / estar guapo – różnice znaczeniowe
 • frazy por la mañana, de la mañana, los domingos itd.
 • czasownik poder
 • zwroty a mí también, a ti tampoco itd.
 • wyrażanie konieczności tener que, necesitar
 • konstrukcje antes de hacer algo / después de hacer algo
 • określanie czasu i pory dnia oraz nocy
 • czasowniki zwrotne levantarse, acostarse itd.
 • określanie pory roku i miesiąca
 • liczebniki porządkowe 1-12
 • konstrukcje es + adjetivo + infinitivo
 • konstrukcja para + infinitivo

Zawartość leksykalna:

 • podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • frazy powitalne i pożegnalne
 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 • nazwy krajów, kontynentów, miast
 • nazywanie przedmiotów: ¿Qué es (esto)? (Co to jest?)
 • narodowości
 • pory dnia i związane z nimi czynności
 • czynności cykliczne, wykonywane regularnie
 • podstawowe czasowniki służące do określania czynności niezbędnych w życiu
 • języki, którymi mówisz, których się uczysz, które rozumiesz
 • liczby (liczebniki główne i porządkowe)
 • alfabet i literowanie
 • wyrażanie prośby o tłumaczenie
 • podawanie wieku i pytanie o wiek
 • pytanie o pracę, mówienie o zawodzie, pracy, miejscu pracy
 • stan cywilny
 • mówienie o rodzinie
 • nazwy podstawowych artykułów spożywczych
 • co lubisz robić, co uwielbiasz, czego nie znosisz
 • umiejętności – co umiesz, czego nie potrafisz robić
 • cechy charakteru
 • wyrażanie częstotliwości
 • opis przedmiotów – wygląd
 • opis ludzi – cechy charakteru
 • kolory
 • adres, adres mailowy, numer telefonu
 • podawanie czasu
 • konstrukcje czasowe od…do
 • posiłki i pory ich spożywania
 • napoje, naczynia, określanie ilości
 • określanie położenia
 • zainteresowania, pasje, hobby i czynności z tym związane
 • dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • rodzina, członkowie rodziny, przyjaciele
 • środki komunikacji miejskiej, dojazd do pracy
 • sposoby spędzania czasu wolnego
 • określanie pogody
 • opisywanie czynności codziennych i przebiegu dnia
 • mówienie o zwierzętach
 • opis miejsc np. biura, pokoju itp.
 • mówienie, czy coś jest możliwe, czy nie np. es posible hablar espanol muy bien

pozostałe książki