JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański to seria 5 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka hiszpańskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręcznik DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański 1 (poziom A1) już w sprzedaży.

 

 

 

Zawartość gramatyczna:

 • zaimki osobowe w formie podmiotu
 • odmiana czasowników ser oraz estar
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym i pytającym
 • tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań
 • pytania otwarte i zamknięte
 • budowanie schematu pytań
 • konstrukcja ni… ni (ani … ani)
 • czasowniki regularne zakończone na -ar, -er, -ir (pierwsza, druga  i trzecia koniugacja)
 • czasowniki nieregularne (tener, saber, volver itd.)
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym w trybie indicativo
 • czasowniki z przyimkiem np. hablar de, trabajar con, ayudar a alguien itd.
 • podstawowe części mowy i ich funkcje (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek)
 • przymiotniki w rodzaju męskim i żeńskim
 • rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego
 • rodzajnik nieokreślony un / una, unos / unas
 • rodzajnik określony el / la, los / las
 • określanie przynależności np. el coche de Juan
 • przymiotniki dzierżawcze (zaimki dzierżawcze przymiotne) mi, tu itd.
 • zaimki wskazujące ten, ta, to; ci, tamci, te, tamte
 • algo, alguien, nada, nadie w pytaniach, przeczeniach i zdaniach twierdzących
 • liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
 • zdania typu Co to za książka? Jaki to rodzaj książki?
 • zastosowanie pytań typu ¿Cómo eres? oraz ¿Cómo estás?
 • konstrukcja hay (jest/są, znajduje/znajdują się)
 • przysłówki wyrażające częstotliwość: siempre, nunca itd.
 • przymiotnik w formie przydawki i orzecznika
 • określanie umiejętności robienia czegoś – czasownik saber
 • czasownik querer
 • konstrukcja me gusta / me encanta + rzeczownik / czasownik
 • cuánto, cuánta, cuántos, cuántas + rzeczownik
 • mucho, mucha, muchos, muchas + rzeczownik
 • otro, otra, otros, otras + rzeczownik
 • gran / grande – różnice w zastosowaniu
 • zaimki osobowe z przyimkiem con, de, sin
 • określanie położenia np. sobre la mesa
 • wyrażanie przypadków w języku hiszpańskim – esperar a alguien, amar a alguien itd.
 • hay (haber), estar, ser – podobieństwa, różnice, zastosowanie
 • zwroty a mí también, a ti tampoco itd.
 • konstrukcja es + adjetivo + infinitivo

Zawartość leksykalna:

 • podstawowe dane osobowe – jak się nazywasz, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, gdzie leży twój kraj, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz
 • frazy powitalne i pożegnalne
 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 • nazwy krajów, kontynentów, miast
 • nazywanie przedmiotów: Co to jest?
 • narodowości
 • czynności cykliczne, wykonywane regularnie
 • podstawowe czasowniki służące do określania czynności niezbędnych w życiu
 • języki, którymi mówisz, których się uczysz, które rozumiesz
 • liczby (liczebniki główne)
 • wyrażanie prośby o tłumaczenie
 • podawanie wieku i pytanie o wiek
 • pytanie o pracę, mówienie o zawodzie, pracy, miejscu pracy
 • opis miejsc np. biura, pokoju itp.
 • opis przedmiotów – wygląd
 • opis ludzi – cechy charakteru
 • stan cywilny
 • mówienie o rodzinie
 • nazwy podstawowych artykułów spożywczych
 • co lubisz robić, co uwielbiasz, czego nie znosisz
 • umiejętności – co umiesz, czego nie potrafisz robić
 • kolory
 • adres, numer telefonu
 • rodzina, członkowie rodziny, przyjaciele
 • mówienie o zwierzętach
 • mówienie, czy coś jest możliwe, czy nie np. es posible hablar espanol muy bien

69.90 zł

pozostałe książki