JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański to seria 5 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka hiszpańskiego przy użyciu Direct Communication Method (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki właściwemu stosowaniu książek DIRECT COMMUNICATION METHOD (DCM) szybko zaczniesz posługiwać się nowymi językami, będziesz brać czynny udział w rozmowach oraz wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy. 

Podręcznik DIRECT COMMUNICATION METHOD hiszpański 4 (poziom A2+/B1) już w sprzedaży. 

 

 

Zawartość gramatyczna:

 • czas pretérito indefinido – czasowniki zwrotne
 • czasownik tardar
 • czas pretérito indefinido i pretérito perfecto – różnice w zastosowaniu
 • czasownik acabar / acabar de
 • określanie długości wykonywania jakiejś czynności ¿Cuánto hace que…?
 • przysłówki definitivamente, precisamente itd.
 • konstrukcja me duele (wszystkie formy czasowe dotąd poznane)
 • określanie dwóch czynnościach dokonanych, które odbyły się jedna po drugiej w przeszłości
 • mówienie o powinnościach yo debería itd.
 • wyrażanie opinii z użyciem según yo, según tú itd.
 • zwroty a alguna parte, a ninguna parte itd.
 • wzmacnianie znaczenia przymiotników z użyciem końcówki -ísimo/ísima
 • użycie hace z czasem pretérito perfecto oraz pretérito indefinido
 • dopełnienie bliższe i dalsze – Te lo recomiendo.
 • dopełnienie bliższe i dalsze z czasownikami modalnymi
 • dopełnienie bliższe i dalsze + gerundio
 • zwrot dejar de hacer algo
 • czasownik llevar – kolejne znaczenia
 • konstrukcja llevar + gerundio
 • konstrukcja llevar sin + infinitivo
 • konstrukcja seguir + gerundio
 • konstrukcja seguir + adjetivo np. Sigo enferma.
 • konstrukcja seguir + sin + infinitivo np. Sigo sin entender.
 • mówienie o pozwoleniu i zakazie – czasowniki dejar, permitir, prohibir
 • czasownik caer(se) i jego liczne zastosowania
 • zwroty un gran número de personas oraz una gran cantidad de dinero – różnice
 • czas pretérito imperfecto – budowa i zastosowanie
 • czas pretérito imperfecto – czasowniki regularne i nieregularne
 • opisywanie cykliczności z użyciem m.in. cada vez que
 • czas pretérito imperfecto dla opisu czynności równoczesnych w przeszłości

Zawartość leksykalna:

 • określanie wad i zalet
 • mówienie o sporcie i związanych z nim odczuciach
 • zwroty por un lado i por otro lado
 • relacjonowanie wydarzeń dnia poprzedniego
 • narodziny i śmierć
 • mówienie o bólu i jak sobie z nim radzić
 • natura i jej niszczenie
 • rozwiązywanie problemów życia codziennego
 • przestępczość
 • zwrot oír hablar de algo/alguien
 • epidemia i inne katastrofy naturalne
 • sztuka i przemysł turystyczny
 • wypadki drogowe – przyczyny i skutki
 • plaża i inne formy spędzania czasu oraz potrzebne do tego rzeczy
 • pożyczka bankowa
 • czynności domowe m.in. wymiana żarówek i baterii w pilocie
 • narzędzia
 • czynności związane z pracą w firmie
 • słownictwo wskazujące na cykliczność wykonywania czynności – mensual, anual itd.
 • ruch i poruszanie się w mieście
 • określanie kierunków cd.
 • mówienie o tym, co jest dozwolone, a co zabronione
 • opis drogi do określonego miejsca
 • określanie typowych miejsc z miastach, zwłaszcza turystycznych
 • podawanie powodu w odpowiedzi na pytanie ¿por qué razón?
 • mówienie o dawnych czasach, dzieciństwie itd. z użyciem czasu pretérito imperfecto
 • zwroty cuando era pequeño i inne związane z przeszłością
 • cechy charakteru cd.
 • różnice między dawnym i obecnym życiem
 • praca w korporacji
 • przeprowadzka

69.90 zł

pozostałe książki