JEŚLI INTERESUJE CIĘ WYSYŁKA ZA GRANICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZAKUPEM W CELU USTALENIA KOSZTÓW PRZESYŁKI.

Direktes Deutsch to zestaw 6 podręczników do szybkiej, samodzielnej lub grupowej nauki języka niemieckiego przy użyciu DIRECT COMMUNICATION METHOD (Metoda Bezpośredniej Komunikacji). Dzięki podręcznikom Direktes Deutsch szybko zaczniesz posługiwać się językiem niemieckim i wypowiadać się w sposób jasny i zrozumiały dla swojego rozmówcy.

Direktes Deutsch to przede wszystkim przewrotne i nieoczywiste pytania, praktyczne i przydatne słownictwo, słówka stosowane w różnych kontekstach sytuacyjnych, gramatyka podana w najprostszy i intuicyjny sposób, dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić materiał, rozwiązania do ćwiczeń, zestawienie słówek, opcjonalna ścieżka dźwiękowa, dzięki której możesz ćwiczyć niemiecki tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Direktes Deutsch Buch 5:
- poziom B1
- liczba stron - 174

 

Zawartość gramatyczna:

 • czas Perfekt (kontynuacja i utrwalanie – wszystkie rodzaje czasowników)
 • czas Perfekt w zdaniach podrzędnie złożonych
 • czas Perfekt z czasownikami modalnymi
 • rekcja czasowników denken an, warten auf, einladen zu itd.
 • czasowniki tworzące czas Perfekt z haben lub sein
 • zdania względne we wszsytkich przypadkach: das ist der Mann, der hier Deutsch lernt
 • czasownik lassen (różne znaczenia i zastosowania)
 • zwroty i wyrażenia typu jemandem auf den Wecker gehen
 • zdania okolicznikowe sposobu dadurch dass / indem
 • użycie anstatt dass
 • możliwości i umiejętności – (nicht) in der Lage sein
 • użycie synonimów, np. es stert schlimm um ihn = es geht ihm sehr schlecht
 • konstrukcje z użyciem m.in. sehen, wymagające Infinitiv ohne zu

Zawartość leksykalna:

 • relacjonowanie wydarzeń
 • wyrażanie opinii cd. – Was hältst du davon?
 • zagadnienia związane z systemem szkolnictwa
 • podróżowanie środkami komunikacji publicznej
 • zakupy cd. (sklep mięsny, piekarnia itd.)
 • organizowanie przyjęć – parapetówka, przyjęcie urodzinowe oraz ich potencjalne następstwa
 • mieszkanie w bloku – plusy i minusy
 • znaczenie mowy ciała w komunikacji międzyludzkiej
 • zawody i związane z nimi konkretne czynności
 • czynności wykonywane w ogrodzie, narzędzia ogrodowe
 • wyrażanie zniecierpliwienia (das geht mir auf die Nerven)
 • matura, wejście w dorosłość, małżeństwo, praca
 • określanie sposobu robienia czegoś
 • ekologia, ochrona środowiska
 • sposoby spędzania wolnego czasu
 • określanie rozwiązań alternatywnych z użyciem anstatt dass
 • ćwiczenia w opowiadaniu historii cd.
 • turystyka w sezonie i poza sezonem, formy spędzania wolnego czasu
 • określanie możliwości i ich braku
 • dyskusja, różnice zdań
 • wyrażanie swoich potrzeb

49.90 zł

pozostałe książki